Završna konferencija u Beogradu, 28. mart 2014. godine

2018-02-23T12:07:56+00:00 28. 03. 2014.|Vesti|

Forum za etničke odnose održao je završnu konferenciju Unapređenje manjinske politike u Srbiji – u korak sa integracijom 28. marta 2014. godine, u hotelu Moskva u Beogradu. Na konferenciji je predstavljen nacrt Analize i preporuke za unapređenje manjinske politike i procesa integracije u Republici Srbiji, dokument koji sadrži  predloge i preporuke kako da se unapredi položaj nacionalnih manjina u Srbiji i kako da se u procesu kreiranja manjinske politike, uz neophodnu reformu državne uprave, napravi veći korak ka integraciji

Uz prisustvo pripadnika različitih nacionalnih manjina, predstavnika ambasada, fondacija i organizacija civilnog društva, na konferenciji su uvodna izlaganja imali Zaštitnik građana Republike Srbije Saša Janković, predstavnik Visokog komesara za nacionalne manjine OEBS-a Alexander Hug, Jan Lueneburg iz Misije OEBS u Srbiji, Otpravnik poslova Ambasade Velike Britanije David McFarlane, Luca Bianconi iz Delegacije Evropske Unije u Srbiji i direktor Insituta za studije federalizma i regionalizma iz Bolcana Francesko Palermo.

Konferencija je imala tri panela. Prvi panel je bio posvećen analizi institucionalnog i zakonodavnog okvira Republike Srbije sa posebnima akcentom na ulogu insitutcija poput ministarstava, Republičkog saveta za nacionalne manjine, nacionalnoih saveta i saveta za međunacionalne odnose u kreiranju integrativne manjinske politike. Tema drugog panela bila je na koji način obezbediti mehanizme da bi se povećalo učešće nacionalnih manjina u javnom životu. Takođe se govorilo o ostvarivanju prava na obrazovanje i upotrebu službenog jezika nacionalnih manjina u državnoj upravi Republike Srbije. Na trećem panelu su iznete zaključne napomene i istaknuto je da je potrebno usvojiti sistemski pristup u rešavanju položaja nacionalih manjina, a prvi korak bi bio kreiranje nacionalne srategije integracije u Republici Srbiji.