Visoki komesar OEBS-a za nacionalne manjine gospodin Max van der Stoel

2018-02-20T13:00:46+00:00 12. 12. 2000.|Vesti|

Beograd, 12. decembar 2000.

Visoki Komesar OEBS-a za nacionalne manjine gospodin Max van der Stoel sa saradnicima, sastao se sa Dr Dušanom Janjic, koordinatorom ‘ Foruma za etnicke odnose’ i Dr. Stevanom Lilic , konsultantom u Forumu.

Razgovor je posvecen pitanjima stanja etnickih odnosa, mogucnostima srpsko – albanskog dijaloga kao i o aktivnostima na zakonodavnom regulisanju statusa manjina i zaštite manjinskih prava. Posebno je naglašena uloga NVO iz Srbije i SRJ u ovim aktovnostima. Razmatrana su i konkretna pitanja nastavka saradnje Kancelarije Viskog Komesara i ‘ Foruma za etnicke odnose’.