Sloboda govora o Kosovu i reakcija vlasti Srbije: Iskustvo Foruma za etničke odnose

2018-02-21T07:42:13+00:00 03. 02. 2005.|Vesti|

Beograd, 03. februar 2005.

U Sali za konferencije Instituta društvenih nauka u Beogradu u 11:00 casova Forum za etnicke odnose održao je konferenciju za štampu povodom tuzbe protiv Republike Srbije na temu Sloboda govora o kosovu i reakcija vlasti srbije: iskustvo Foruma za etnicke odnose.

Na konferenciji su govorili Dr Dušan Janjic, koordinator Foruma za etnicke odnose i Dušan Ignjatovic, postupajuci advokat u predmetu Foruma protiv Republike Srbije.

U uvodnom izlaganju advokat Dušan Ignjatovic obratio se novinarima objašnjavajuci genezu i kulminaciju situacije koja je dovela do tužbe krivicna prijave protiv NN lica iz Koordinacionog Centra a zatim i do tužbe protiv Republike Srbije pod cijom nadležnosti se KC i nalazi. Advokat Ignjatovic je uputio prisutne na tekst objavljen u dnevnom listu “Politika” koji je zbog širenja lažnih informacija (klevete) povod i pravni osnov na osnovu kojeg je pokrenuta krivicna prijava i tužba. Dajuci pravna objašnjenja i tok predmeta advokat Ignjatovic je saopštio da i pored obracanja nadležnim institucijama (ministru pravde i OJT) do sada napredak zacudujuce spor što samo ukazuje da postupajuci državni organi nastavljaju sa praksom iz Miloševicevih vremena. Tužbom je traženo da se po dobijanju spora obaveže tužena Republika Srbija da kopiju presude objavi u dnevnom listu Politika o svom trošku kao svojevrsno moralno zadovoljenje tužioca. Takode, tužbenim zahtevom se traži od RS da tužiocu isplati iznos od 2.000.000,oo dinara koji je tužilac uplatiti u Fond Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju.

Dušan Janjic istice slicnost najnovijih dogadanja sa dogadajima iz 2000. godine koji su prethodili padu Miloševica. Ono što predstavlja svojevrstan kuriozitet jeste cinjenica da je i 2000. godine kao i u današnjoj situaciji povod za napad na Forum in a njega licno bio izveštaj o Kosovu i Metohiji. Medutim, slicnost delovanja i tada i sada je zabrinjavajuca kao i eskalacija Miloševicevog duha u Srbiji samo dokazuje po njegovim recima da je : “… Miloševic ostavio svoje pitomce ali to su ljudi nedovoljno nauceni i nedovoljno vicni.”. Janjic istice da svrha podnete krivicne prijave i tužbe otkrivanje ljudi koji zloupotrebljavaju državnu službu i državne institucije. Cilj je zaustaviti nasilje koje primenjuje država u pokušaju da sprovede zabranu slobodnog govora (svih gradana). Zbog svega toga odluceno je da se koriste mehanizmi pravne države u ostvarivanju toga cilja. Medutim, ukoliko i ovaj postupak bude opstruiran (kao mnogi do sada) nece se oklevati sa traženjem zaštite zakonitosti i u Strazburu.