Sastanak predstavnika nevladinih organizacija sa predstavnicima ekspertske misije Evropske komisije posvećene nacionalnim manjinama

2018-03-31T22:17:43+00:00 20. 02. 2017.|Etničke manjine, Vesti|

Delegacija Evropske unije u Srbiji u ponedeljak 20. februara organizovala je sastanak predstavnika nevladinih organizacija sa predstavnicima ekspertske misije Evropske komisije posvećene nacionalnim manjinama. Izazovi u implementaciji Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina koji je Vlada Republike Srbije usvojila u martu 2016. godine bili su glavna tema razgovora. Naglasak je stavljen na poteškoće pri implementaciji delova plana koji se odnose na informisanje i obrazovanje pripadnika nacionalnih manjina na maternjem jeziku.

Predstavnici nevladinih organizacija, među kojima su bili predstavnici Foruma za entičke odnose, Beogradskog centra za ljudska prava, Centra za razvoj civilnog društva, YUCOM-a i Centra za izstraživanje etniciteta, složili su se da je neophodno uložiti dodatne napore kako bi Akcioni plan za ostvarivanje prava nacionalnih manjina bio implementiran u potpunosti. U vidu informisanja na jezicima nacionalnih manjina, kao glavni problem napomenut je nedostatak kaznenih mera koje bi obezbedile emotivanje i štampanje adekvatnog sadržaja na jezicima nacionalnih manjina u elektronskim i štampanim medijima koji su prošli proces privatizacije. Kada je reč o obrazovanju, navedeno je potrebno obezbediti udžbenike na jezicima nacionalnih manjina koji bi bili u skladu sa obrazovno-naučnim standardima koje primenjuje Republika Srbija, te da je neophodno uložiti dodatne napore kako bi se ovaj cilj realizovao.

Sastanak je zaključen pošto su se predstavnici ekspertske misije Evropske komisije posvećene nacionalnim manjinama zahvalili predstavnicima nevladinih organizacija na konstruktivnom razgovoru.