Saopštenje za javnost : Afirmativnom akcijom za stabilnost i demokratizaciju Srbije

2018-02-26T20:16:26+00:00 27. 05. 2016.|Vesti|

Forum za etničke odnose ukazuje na porast diskriminatorskog odnosa javnosti, uključujući i medije, prema Romima. Primer ovakvog odnosa je i ponašanje direktora škola koji su probile rokove ili u poslednji čas upoznali roditelje dece romske nacionalnosti o mogućnostima izučavanja predmeta romski jezik i kultura ali i novinarski natpisi povodom afirmativnih mera za upis romske dece u srednje škole.
Ističemo da su Romi socijalno, ekonomski i politički najugroženija etnička zajednica u Srbiji. Uz to je izražen i visok stepen socijalne i etničke distance srpske većine ali i pripadnika nacionalnih manjina prema Romima. Ključne oblasti u kojima se to manifestuje su obrazovanje, zapošljavanje, stanovanje, zdravstvena i socijalna zaštita, zatim učešće u kulturnom životu, informisanju i političkim aktivnostima.
Gurnuti na marginu društva, pripadnici romske zajednice uglavnom ne poseduju u dovoljnoj meri nijedan od četiri poznata oblika kapitala: ekonomski, socijalni, kulturni ili simbolički, te redovno ne vide ili nemaju izlaz iz začaranog kruga siromaštva. Dakle, početna šansa romske da se obrazuju je višestruko manja od šanse većine dece u Srbiji. S toga je veoma važno da se vodi dosledna integrativna manjinska politika koja nalaže i takozvanu pozitivnu diskriminaciju ili mere afirmativne akcije prema posebno diskriminisanima- što Romi jesu kad je u pitanju obrazovanje. Od interesa je ne samo za romsku zajednicu već i za čitavo društvo da romska deca budu uključena, u što većem broju, u obrazovni sistem kao i da se obezbedi kontinuitet u njihovom obrazovanju.
Posebno zabrinjava to što se ovakav odnos uklapa u trend snižavanja dostignutih prava nacionalnih manjina, o čemu svedoči i mišljenje Ustavnog suda Republike Srbije o Zakonu o nacionalnim savetima nacionalnih manjina ili o otežavajućim uslovima za prijavljivanje izbornih lista nacionalnih manjina.
Zabrinjava i odsustvo osmišljenog delovanja vlasti, domaćih i stranih donatora, kao i organizacija civilnog društva, te i romskih ili onih koji se “bave” romskim pravima, da se javnosti, posebno srpskoj većini objasni značaj afirmativne akcije ne samo za one na koje se ova odnosi, u ovom primeru za pripadnike romske zajednice, već i za održiv razvoj, stabilnost, vladavinu prava i demokratizaciju Srbije, te i za njenu „evropsku budućnost”.
Pozivamo sve one kojih se to tiče da se, u budućnosti, posvete stvaranju okolnosti u kojima se primenjuju na papiru garantovana prava Roma (ustav, zakon, konvencije i slično) kao i drugih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika.