Regionalna konferencija o bilateralnim odnosima i položaju nacionalnih manjina

2018-03-31T22:17:56+00:00 13. 01. 2017.|Etničke manjine, Vesti|

Forum za etničke odnose, uz podršku Ambasade Ujedinjenog kraljevstva u Beogradu i Fondacije za otvoreno društvo Srbije, organizovao je Regionalnu konferenciju o bilateralnim odnosima i položaju nacionalnih manjina.

Konferencija je održana, 13 januara 2017 godine, u prostorijama Aero kluba u Beogradu.

U radu Konferencije je aktivno učestvovalo četrdeset stručnjaka i predstavnika nacionalnih manjina iz Srbije i regiona odnosno Hrvatske, Mađarske, Rumunije i Bugarske, kao i predstavnici diplomatskog kora u Beogradu.

Međunarodni stručni tim Foruma je pripremio, kao podlagu za raspravu, nacrt političke anlaize ”Nacionalne manjine u odnosima Srbije sa susedima”, koja je rezultat rada, tokom 2016 godine, u okviru projekta „Status manjinske politike i evropski pregovori – uloga bilateralnih odnosa”.

Autori analize su dr Dušan Janjić, dr Snežana Filipović, dr Dejan Jović, dr Tamas Korhec, dr Anna Krasetva, Eniko Lacziko, ,dr Zoran Milivojević, Jovica Pavlović, dr Dragomir Radenković, Adriana Petraru, advokat Nenad Radojčić, dr Nada Raduški, dr Jelena Savić, dr Balas Vizi i Nenad Đurđević.
Ovaj rad ima za cilj da analizira politiku Republike Srbije prema nacionalnim manjinama čije su „matične države“susedi Republike Srbije i istovremeno zemlje članice EU i to: Mađarske, Ruminije, Bugraske i Hrvatske. Uticaj manjinske politike Republike Srbije na odnose sa ovim zemljama se razmatra u kontekstu pridruživanja Republike Srbije EU. Istovremeno, analizira se i manjinska politika susednih država prema pripadnicima srpske nacionalne manjine koji žive u tim državama. Uloga manjinske politike i nacionalnih manjina se analizira i u među-uticaju sa bilateralnim i regionalnim odnosima Republike Srbije i njenih suseda članica EU.
U raspravi na regionalnoj konferenciji posebna pažnja je posvećena sledećim temama:

  • stanju i perspektivama bilateralnih odnosa Srbije i njenih suseda – članova Evropske unije (EU) i to: Mađarske, Ruminije, Bugraske i Hrvatske;
  • značaju položaja nacionalnih manjina u ovim odnosima, i
  • uticaju regionalne saradanje i prihvatanja evropskih pravnih tekovina na položaj nacionalnih manjina.