Prof. dr Nevena Petrušić – Antidiskriminaciona politika-ključna poluga integrativne manjinske politike

2019-04-25T11:18:49+00:00 22. 04. 2019.|Vesti|

Tekst je nastao u okviru projekta „Zagovaranje izgradnje zakonodavnog okvira integrativne politike“, koji je Forum za etničke odnose sproveo u saradnji sa Fondacijom za otvoreno društvo, Srbija.