Predstavljeni projekti koje podržava Bugarska u procesu priključenja EU; Forum osniva akademiju za mlade lidere

2018-03-31T22:16:27+00:00 26. 01. 2018.|Akademija, Vesti|

Ambasador republike Bugarske Radko Vlajkov najavio je da će tokom bugarskog predsedavanja Evropskom Unijom biti intenzivirana podrška srpskim institucijama na putu ka EU. Vlajkov je, na konferenciji za medije  ”Podrška Republike Bugarske procesu priključenja Republike Srbije EU”, naveo da je Bugarska ove godine opredelila više od 720.000 evra pomoći institucijama Republike Srbije i organizacijama civilnog društva za projekte koji doprinose bržem ispunjavanju kriterijuma definisanih pregovaračkim poglavljima. Vlajkov je posebno naglasio značaj oblasti ljudskih i manjinskih prava u ovom procesu i doprinosa koji unapređenju ove oblasti pružaju organizacije civilnog društva čiji su projekti podržani ovim sredstvima. Jedan od projekata je i projekat Foruma za etničke odnose , a reč je o  Akademiji za međuetnički, interkulturalni i međukonfesionalni dijalog – AID”. Dušan Janjić, predsednik upravnog odbora Foruma, najavio je početak rada te akademije i objasnio da će se projekat sprovoditi tokom cele 2018. godine kroz seriju obuka, istraživanja, okruglih stolova i letnju školu izdavaštva. Kako je naveo, iako je Forum sve vreme svog delovanja podržavao obrazovanje i podsticao javno angažovanje mladih, i dalje je jedan od velikih problema sa kojima se suočavaju i njegova organizacija i ostali činioci koji nastoje da se na sistematski način bave pitanjima nacionalnih i ostalih manjina i međusobnog dijaloga nedostatak stručnjaka, posebno mladih. “Pored toga, uočljivo je odsustvo kvalitetne obrade ovih tema u obrazovanju i naučno istraživačkom radu. Projektom Akademije za međuetnički, interkulturalni i međukonfesionalni dijalog – AID Forum će pokušati da odgovori na pomenute izazove.”, rekao je Janjić.  Milena Vasić je, ispred Komiteta pravnika za ljudska prava YUCOM, predstavila projekat „Ljudska prava izvan pregovaračkih poglavlja”, koji ima za cilj jačanje demokratskih institucija u Srbiji i podršku evrointegracijama Srbije, pre svega sprovođenju Akcionog plana za poglavlje 23. Kako je objasnila, projekat je usmeren ka samim građanima, sa akcentom na ugrožene grupe. Biljana Jović,  predsednica Centra za istraživanja migracija, predstavila je projekat „Minority News“ kao sveobuhvatnu medijsku platformu za unapređenje manjinske politike i prakse u Republici Srbiji”. Podrškom Republike Bugarske biće obezbeđena modernizacija i nastavak rada portala, izdavanje biltena i štampanje mesečnog dodatka Minority News na srpskom i jednom od jezika nacionalnih manjina u dnevnom listu Danas u narednih šest meseci.