Predstavljen Treći izveštaj o unutrašnjem dijalogu o Kosovu

2018-03-31T22:14:37+00:00 28. 02. 2018.|unutrašnji dijalog, Vesti|

Forum za etničke odnose, uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, u sredu, 28. februara 2018. godine, u Medija centru, Beograd, predstavio je Treći izveštaj o monitoringu unutrašnjeg dijaloga o Kosovu  u okviru projekta „Monitoring i izveštavanje o unutrašnjem dijalogu o Kosovu“. Ovaj izveštaj obuhvata period od 16. januara do 15. februara 2018. godine.

Rasprava na tri okrugla stola koje je organizovala radna grupa vlade Srbije za podršku unutrašnjeg dijaloga vodila se kao potvrda dosadašnje politike vlasti Srbije prema Kosovu, a ne u cilju traganja za novim rešenjima. Nastavlja se praksa iz prethodnog perioda da se na okrugle stolove pozivaju predstavnici institucija, organizacija i slično. Time se postavlja pitanje racionalnosti poziva na unutrašnji dijalog i da li će Srbija u novu, a kvalitetno drugačiju i odlučujuću fazu Briselskog dijaloga, ući sa starom, odnosno dosadašnjom politikom.

Od početka februara 2018. godine došlo je do primetnog porasta zagovaranja članstva Srbije u EU, te i normalizacije odnosa Srbije i Kosova, odnosno teme referenduma kao načina da se verifikuje rešenje. Brojne su nedoumice oko referenduma. Posebno se nagađa šta je motiv predsednika Srbije za pokretanje ove teme. Jedino izvesno je eventualna promena Ustava, kao što je i predviđeno važećom procedurom.

Međutim, zagovaranje politike razgraničenja po etničkim linijama kao i pozivanje na „vojne“ opcije imaju značajnu podršku u javnosti Srbije koja uključuje i ministre u vladi Srbije  (Aleksandar Vulin i Ivica Dačić). Posebno treba skrenuti pažnju na zamenu teza ministra Vulina , kojom je umesto statusa Kosova kao „suštinskog pitanja“ određeno „zaustavljanje gradnje ‘Velike Albanije’“.

U ovom periodu u domaću i međunarodnu javnost dospele su informacije da su istaknuti predstavnici vlasti Srbije, Albanije, Kosova, kao i istaknute vođe Albanaca iz Albanije, Kosova i Makedonije imali konsultacije po ovom pitanju. Prema istim izvorima, pojedini donosioci odluka u međunarodnoj zajednici su obavešteni o nastojanju da se postigne dogovor o razgraničenju Srba i Albanaca.

Praksa podele ili teritorijalnog razgraničenja duž etničkih linija u poslednje dve decenije pokazala se kao neadekvatno i iznuđeno rešenje, koja ne donosi rešavanje sukoba i stabilizaciju mira, već oružane sukobe, terorizam i raseljavanje ljudi odnosno dalje produžavanje etničkih sukoba. Zbog toga Forum ponavlja predlog inicijatoru unutrašnjeg dijaloga, predsedniku Srbije, Aleksandru Vučiću, kao i javnosti, da se otvori javna rasprava o svim aspektima primene koncepta etničkog i teritorijalnog razgraničenja na Kosovu, u Srbiji i na Balkanu.

Pri tome, ukazujemo na potrebu da se posebno uvaže interesi i strahovi Srba koji žive na Kosovu o kojima svedoče i sledeće poruke oca Save Janjića, igumana manastira Visoki Dečani: “U scenariju podele svako će izgubiti, a dobici će biti jadni. Srbi će nestati sa Kosova i Metohije … Ono što ostane od etnički albanskog, muslimanskog Kosova će izgubiti čak i privid onoga što je ostalo od multietničnosti, što će biti još manje privlačno mnogima u EU…Balkan će ponovo postati bure baruta (BiH, Makedonija). Ovo će se kao bumerang vratiti onima koji kratkoročno traže brza rešenja i odraziće se (negativno) na stabilnost … Dijalog se mora nastaviti, mora biti pravilno fokusiran i merljiv uspesima u vladavini zakona, zaštiti manjinskih zajednica, baštine, povratku izbeglica, garancijama privatne imovine, napuštanju jezika mržnje. Pomirenje je preduslov za svako dugoročno rešenje, a ne obrnuto… Umesto igranja sa životima desetina hiljada nevinih ljudi, rešenja za postojeće probleme na Kosovu i Metohiji treba tražiti u dijalogu i na osnovu međunarodnog prava, podstičući saradnju, pomirenje, poštovanje ljudskih života i baštine”.

Podsećamo da je slična upozorenja isticao i Oliver Ivanović, a da je njegovo ubistvo učinilo vidljivom duboku destabilizaciju srpske zajednice na Kosovu i da  Srbi na Severu žive u „nenormalizaciji“.