Predstavljen Peti Izveštaj i Završni prikaz o monitoringu unutrašnjeg dijaloga

2018-05-28T07:23:00+00:00 25. 05. 2018.|unutrašnji dijalog, Vesti|

Forum za etničke odnose predstavio je u beogradskom Medija Centru Peti Izveštaj o monitoringu unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Završni prikaz monitoringa tog procesa. Jedan od zaključaka istraživača Foruma je da je u periodu koji je posmatran za potrebe Petog Izveštaja, od 16. marta do 20. maja, institucionalni deo unutrašnjeg dijaloga završen.

Direktor Foruma za etničke odnose Dušan Janjić naveo je i da je moguće da je to bio deo plana samog inicijatora dijaloga, predsednika Srbije, ali, ima argumenata da se zaključi da je došlo do urušavanja unutrašnjeg dijaloga.

“Institucionalizovani dijalog se i dalje odvija kao kontrolisan i navođen proces, a u ovom periodu uočljiva je svojevrsna kristalizacija stavova organizacija građanskog društva u odzivu na Inicijativu”, rekao je Janjić.

Treba pomenuti i da je u ovom izveštaju zabeleženo odsustvo uspešne političko – propagandne podrške unutrašnjem dijalogu, pa se zato predsednik i vlasti Srbije okreću upravljanju krizom u odnosima na Kosovu, koja sve više dobija obeležja bezbednosne krize.

Osim toga, ovaj period je obeležen i “spoljno političkom ofanzivom” predsednika i diplomatije Srbije.

“U svojoj suštini to je bio splet intezivnih konsultacija predsednika Srbije sa brojnim međunarodnim akterima, diplomatskih aktivnosti Srbije i pojačanih aktivnosti međunarodnih aktera, posebno SAD i EU. Ova “spoljno politička ofanziva” je potvrdila da politika vlasti Srbije prema Kosovu, a i uopšte pokazuje svojevrsnu “zavisnost” od događaja visokog inteziteta”, objasnio je Janjić.

On smatra i da okončanje unutrašnjeg dijaloga otvara prostor za dijalog o dijalogu, pre svega, o dijalogu koji će Srbija voditi s Kosovom, ali i dijalogu o rezultatima i posebno sudbini predloga koji su davani tokom unutrašnjeg dijaloga.

Među pitanjima koja je otvorio unutrašnji dijalog u petom izveštajnom periodu su i sledeća:  Građani treba da procene da li je inicijativa koja je pružena najdelotvornije iskorišćena; Da li je i koliko kompleks pitanja vezan za Kosovo važan građanima za subjektivnu procenu?

Predrag Milidrag, učesnik na projektu na ekspertskom nivou,  naveo je da je peti izveštajni period obeležen bezbednosnim incidentima praćenim zaoštrenom nacionalističkom retorikom, što povećava rizik po lokalnu i regionalnu stabilnost a krajem marta je dovelo i do zamiranja institucionalizovanog dijaloga.

Kao ključne događaje u tom periodu Milidrag, između ostalog, navodi hapšenje direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića, kao i rukometno prvenstvo u Kovilovu 22. marta i učešće Srba u kosovskim bezbednosnim snagama.

“Hapšenje Marka Đurića dovelo je do porasta govora mržnje u javnom prostoru i radikalizacije javnog govora, čemu su svojim izjavama doprineli domaći i inostrani akteri. Osim toga, pozivi da Srbija poništi Briselski sporazum, sada su dobili na jačini”, objasnio je Milidrag.

Prema njegovom mišljenju, ovaj period su obeležili i zahtevi za promenom formata briselskih pregovora i zahtevi da se napusti briselski process.

“To se može direktno dovesti u vezu s događanjima oko formiranja ZSO-a, pošto je jedan od glavnih argumenata da treba menjati format pregovora upravo problem sa ZSO-om. Zapravo, pokazalo se da dosadašnja metodologija ne daje rezultate. U prilog ovom zaključku ide podatak da tehnički dijalog traje već pet godina”, pojasnio je Milidrag.

Za ovaj period karakteristično je i to da je, kako kaže Milidrag,  više pažnje posvećeno ulozi stranog faktora.

Pojašnjava da se sa jedne strane, razgovoru Vučića s Putinom pridaje ogromna važnost i u tom kontekstu priziva se uključivanje Moskve kao „prijatelja Srbije“, dok, su se druge odjednom pojavili tekstovi i domaćih autora, pripadnika vladajuće partije, koji govore o negativnom uticaju Rusije i o nesaglasju ruskih i srpskih interesa kada je Kosovo u pitanju.

“Uloga SAD u rešavanju pitanja Kosova je bila jedna od vodećih tema u javnosti Srbije tokom petog izveštajnog perioda, s obzirom na posetu Metjua Palmera, vd zamenika pomoćnika državnog sekretara SAD i izjava ambasador SAD u Srbiji Kajla Skota”, naveo je Milidrag.

Ovaj izveštaj deo je projekta koji Forum za etničke odnose sprovodi uz podršku Fondacije za otvoreno društvo Beograd. Izveštaj je moguće preuzeti na ovom linku.

Završni prikaz dijaloga

Forum za etničke odnose je poslednjih jedanaest meseci, od trenutka kada je inciran, pratio tok unutrašnjeg dijaloga. Posle tog perioda može se zaključiti da je u toku meseca maja na neformalan način, kao što je i iniciran, završen unutrašnji dijalog.

Praksa je potvrdila da je u prva četiri izveštajna perioda relativno uspešno ostvarivana dobro organizovana taktička zamisao. Ostaje da se odgovori na pitanje da li je to bila zamisao o etničkom razgraničenju ili „normalizacije sa razgraničenjem“. Zabeleženo je odsustvo uspešne politiko -propagandne aktivnosti podrške unutrašnjem dijalogu. Stvorio se utisak da nije postao plan „B“ za političku zamisao koja je do tada ostvarivana.

Briselski dijalog je u zastoju i na raskrsnici jer zahtevi Srbije u vezi sa Zajednicom srpskih opština mogu ići u nekoliko pravaca, a  kako je najava jednostranog uspostavljanja Zajednice srpskih opština sredstvo u političkoj borbi, ono se može usmeriti i u pravcu takozvane „normalizacije sa razgraničenje“. Ona pak bi promenila samu prirodu Briselskog dijaloga posebno njegovu odrednicu kako statusno neutralnih pregovora.

Forum za etničke odnose će po objavljivanju predloga političke platforme za dijalog o Kosovu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, izraditi sveobuhavtnu analizu ukupnog procesa dijaloga o Kosovu i s njom upoznati domaću i zaintersovanu međunarodnu javnost.

Završni prikaz preuzmite ovde.