Predstavljanje Platforme

2018-03-31T22:20:05+00:00 04. 05. 2016.|Analize (Izveštaji), Vesti|

Forum za etničke odnose je na konferenciji za novinare u Medija centru 04. maja 2016. godine predstavio preporuke novoj Vladi Republike Srbije za formiranje Ministarstva za ljudska prava, nacionalne manjine i integraciju i usvajanje Platforme za strategiju integracije nacionalnih manjina u Republici Srbiji. Na konferenciji su govorili: dr Dušan Janjić, predsednik Izvršnog odbora, Forum za etničke odnose, dr Mirjana Rašević, Centar za demografska istraživanja, Institut društvenih nauka i Nenad Đurđević, koordintor, Forum za etničke odnose.

INICIJATIVA ZA USPOSTAVLJANJE MINISTARSTVA ZA LJUDSKA PRAVA, MANJINE I INTEGRACIJE I PREDSTAVLJANJE PLATFORME ZA STRATEGIJU INTEGRACIJE NACIONALNIH MANJINA U REPUBLICI SRBIJI

Predsednik Izvršnog odbora Foruma za etničke odnose, Dušan Janjić, je rekao da u Srbiji uprkos širokoj listi prava nacionalnih manjina, ne postoji konzistentna manjinska politika, ali da institucije koje treba da sprovedu manjinsku politiku ne funkcionišu najbolje. Janjić je istakao “Srbija sve više počinje da liči na arhipelag etničkih zajednica koje su potpuno nepovezane” i naveo je da Srbija mora u 2016. godini doneti Strategiju za integraciju nacionalnih manjina i da Srbija mora da izađe iz uskog shvatanja nacionalnih manjina i da više vodi računa i o politici integracije migranata, jer će se ovo pitanje neminovno nametnuti kao tačka dnevnog reda tokom napredovanja evropskih integracija. Srbiji u procesu evropskih integracija sledi i regionalizacija zemlje i to može biti šansa da se unapredi položaj nacionalnih manjina na lokalnom nivou.
Mirjana Rašević je istakla da postoje sve demografske pretpostavke za promenu modela razvoja Srbije i da se malo razmišlja o mogućnostima koje daju migracije kada govorimo o razvoju zemlje. Prema istraživanjima svaki deseti čovek je protiv prihvatanja stranaca. Srbija mora da reši problem iseljavanja stanovništva, ali isto tako mora da otvori granice za one koji žele da dođu da žive u Srbiji. Zato je od izuzetne važnosti da se definišu ciljne grupe i integracione mere prema strancima.
Koordinator Foruma za etničke odnose, Nenad Đurđević, napominje da odnosi većine i manjine nisu samo stvar prava i sadržaja pojedinih zakona, bitno je i da država ima sposobnosti i dovoljno resursa da se nosi sa ovim pitanjem i zato Srbija mora da uspostavi Ministarstvo za ljudska prava, manjine i integraciju. Nadležnosti Ministarstva treba da obuhvate sledeće oblasti: 1) nacionalne manjine, ljudska prava i antidiskriminacija; 2) ravnopravnost polova;3) sloboda veroispovesti; 4) migracije i 5) integracija.
Pored uspostavljana navedenog ministarstva, jako je važno da se radi na harmonizaciji manjinskih prava i politika na teritoriji Zapadnog Balkana i ova harmonizacija prakse bi mogla da doprinese i poboljšanju položaja srpske zajednice na Kosovu. U regionalnim odnosima se ne koriste dovoljno ni mehanizmi mešovitih međuvladinih komisija. Dva primera najbolje ilustruju ovaj problem: odbijanje Rumunije da da zeleno svetlo Srbiji za status kandidata 2011. godine i insistiranje Hrvatske na političkoj predstavljenosti hrvatske nacionalne manjine u Narodnoj skupštini Srbije za otvaranje pregovora u okviru poglavlja 23.

INICIJATIVA ZA USPOSTAVLJANJE MINISTARSTVA ZA LJUDSKA PRAVA, MANJINE I INTEGRACIJE
81-FER_Ministarstvo_za_ljudska_manjinska_prava_i_integraciju pdf

INITIATIVE TO ESTABLISH THE MINISTRY FOR HUMAN RIGHTS, MINORITIES AND INTEGRATION
82-FER_Ministry for Human Rights, Minorities and Integration_pdf

THE PLATFORM FOR THE STRATEGY FOR INTEGRATION OF NATIONAL MINORITIES IN THE REPUBLIC OF SERBIA
83-PLATFORM STRATEGY FOR INTEGRATION 02 05 2016

PLATFORMA ZA STRATEGIJU INTEGRACIJE NACIONALNIH MANJINA U REPUBLICI SRBIJI
84-PLATFORMA INTEGRACIJE 28042016 FINALNI TEKST pdf