Poziv za predstavljanje Trećeg izveštaja o unutrašnjem dijalogu o Kosovu

2018-02-22T11:55:24+00:00 22. 02. 2018.|Vesti|

Forum za etničke odnose i Fondacija za otvoreno društvo  u sredu, 28. februara 2018. godine,predstaviće javnosti Treći izveštaj o monitoringu Unutrašnjeg dijaloga o Kosovu.  Ključne delove izveštaja prezentovaće Dr Dušan Janjić, Forum za etničke odnose i Tatjana Vehovec, Centar za nove medije “Liber”.

Treći izveštaj ima za cilj da doprinese podizanje stepena i kvaliteta obaveštenosti javnosti o toku i rezultatima unutrašnjeg dijaloga, da omogući veću vidljivost rezultata unutrašnjeg dijaloga, te i da ove učini dostupnim i razumljivim široj javnosti, kao i da podstakne najširi krug aktera da se aktivno uključe u unutrašnji dijalog.

Ovaj izveštaj rezultat je projekta Foruma za etničke odnose „Monitoring i izveštavanje o unutrašnjem dijalogu o Kosovu“, koji je podržala Fondacija za otvoreno društvo.

Osnovni cilj monitoringa je sistematsko prikupljanje, analiziranje i tačno obaveštavanje javnosti o unutrašnjem dijalogu, iznetim mišljenjima u okviru unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji , kao i iznošenje mišljenja o unutrašnjem dijalogu i o ostvarivanju njegovih ciljeva. Ti ciljevi su: postizanje širokog konsenzusa i ostvarivanja interesa Srbije i srpske zajednice na Kosovu.

Izveštaj pokriva period od 16. januara do 15. februara 2018.