Poziv mladim stručnjacima za Akademiju Interetničkog, Interkulturalnog i Interkonfesionalnog dijaloga

2018-03-13T12:25:14+00:00 08. 03. 2018.|Akademija, Vesti|

 

Forum za etničke odnose, u saradnji sa Visokom školom za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo (PEP), i „ERMA“ programom, Sarajevo-Forli, uz podršku Ambasade Republike Bugarske u Beogradu, sprovodi obuku za mlade stručnjake – istraživače u oblasti Interetničkog, interkulturalnog I interkonfesionalnog dijaloga.  

U obuci će biti uključeno do 14 (četrnaest) mladih stručnjaka – istraživača. Obuka će se odvijati u Beogradu i Aranđelovcu , od 11-15. aprila 2018. godine. 

Obuka za mlade istraživače i analitičare je organizovana kroz četiri klastera, i to:

–         Metodologija istraživanja – usvajanje istraživačkih metoda koje se koriste pri terenskom radu, analizi dokumenata i medijskih izveštavanja, pri obavljanju intervjua i fokus grupa

–         Pravni i institucionalni okvir manjinske politike i razvoja interetničke, interkulturalne i interkonfesionalne saradnje

–         Integrativne politike i društvena uključenost

–         Studije slučaja: Ukrajina, Bliski istok, Kipar, bivša Jugoslavija, Srbija i Kosovo

Uslovi koje treba da ispunjava stručnjak:                                    

–         Starost od 25 do 30 godina;

–         Visokoškolsko obrazovanje, odnosno postdiplomske studije, odbranjeni magistarski rad ili doktorske studije iz socioloških, kulturno – antropoloških, pravnih, politikoloških i drugih nauka od značaja za teme obuke;

–         Sposobnost razumevanja i korišćenja engleskog jezika;

–         Veština pisanja.

Diploma                                                                                                                                                                                                                                   Angažovani stručnjaci će za uspešno obavljene aktivnosti dobiti odgovarajući sertifikat koji je usaglašen sa standardima ERMA i Evropskim standardom studentske mobilnosti.

 

Prijavljivanje                                                                                        

Kandidati bi trebalo da, na adresu Foruma: e-mail: forumbgd@gmail.com i / ili Kraljice Natalije 45/ VII, 11000 Beograd, telefon: 011 36 20 781 dostave sledeća dokumenta:

–         Popunjenu prijavu na poziv za angažovanje (AID_Prijava za učešće_SRB);

–         CV;

–         Dokaz o stručnoj spremi;

–         Preporuku fizičkog ili pravnog lica.

Rok za prijavljivanje                                                                               

Prijave dostaviti do 17. marta 2018. godine.

 

PDF verziju poziva na srpskom možete preuzeti ovde: AID_JAVNI POZIV_SRB

For English click here: AID_PUBLIC CALL_ENG