Policy Paper: Unapređenje saradnje poslovnih zajednica Srbije i Kosova: Izveštaj i preporuke

2020-11-21T17:17:41+00:00 21. 11. 2020.|Vesti|

Ovaj izveštaj nastao je kao rezultat rada na projektu „Uključivanje poslovne zajednice Srbije i Kosova u dijalog kome posreduje Evropska unija“, koji je sproveo Forum za etničke odnose u saradnji sa Privrednom komorom Srbije,
Privrednom komorom Kosova i Institutom za razvojne politike.

U okviru projekta, tokom 2019. i 2020. godine, rađeno je i multidisciplinarno istraživanje u Srbiji i na Kosovu o stepenu poznavanja i obaveštenosti poslovnih zajednica Srbije i Kosova o dijalogu kojem posreduje Evropska unija.
Nalazi istraživanja su korišćeni i za pripremu ovog izveštaja.

Cilj izveštaja je da ukaže na fundamentalne izazove koji otežavaju normalizaciju odnosa Beograda i Prištine, kao i na prilike i mogućnosti koje se mogu valorizovati kroz snažniju saradnju poslovnih zajednica i sagledavanja regionalnih inicijativa, što bi moglo da posluži kao okvir za podsticanje procesa normalizacije.

Izveštaj je namenjen poslovnim ljudima i zajednicama, nadležnim institucijama (vladama, lokalnim vlastima, međunarodnim organizacijama), međunarodnim poslovnim udruženjima, kao i zainteresovanoj stručnoj i široj javnosti.

Izveštaj o istraživanju dostupan je na srpskom, engleskom i albanskom jeziku, može se pročitati i preuzeti ovde: