Okrugli sto „Ustavni okvir za zaštitu i unapređenje prava pripadnika nacionalnih manjina“ – 4. oktobar 2018. godine

2018-10-02T12:56:29+00:00 02. 10. 2018.|Vesti|

Forum za Etničke odnose, u okviru projekta “Zagovaranje izgradnje zakonodavnog okvira integrativne politike“, koji podržava Fondacija za otvoreno društvo, Srbija, organizuje okrugli sto na temu “Ustavni okvir za zaštitu i unapređenje prava pripadnika nacionalnih manjina.

Okrugli sto biće održan 4. oktobra 2018. godine u hotelu Galleria u Subotici, sa početkom u 12 časova.

Učesnici u raspravi trebalo bi da konkretnim predlozima doprinesu ciljevima,što podrazumeva pre svega da podstaknu započinjanje transparentnog postupka izrade novih rešenja u oblasti zaštite i unapređenja postojećeg ustavnog okvira za integrativnu politiku Srbije, ali i da se o tim rešenjima organizuje i sprovede  rasprava, te da se na osnovu nje dođe do novih ustavnih rešenja koja bi doprinela zaštiti i unapređenju položaja, sloboda i prava pripadnika manjina.

Cilj je ovog skupa i da se podstakne dijalog između pripadnika nacionalnih manjina, stručnjaka, predstavnika nadležnih državnih organa, nezavisnih institucija i istaknutih organizacija građanskog društva.

Na okrugli sto pozvani su predstavnici nacionalnih saveta nacionalnih manjina, predstavnici državnih i pravosudnih organa Sbije i Vojvodine, organa jedinica lokalne samouprave, predstavnici nezavisnih institucija, predstavnici civilnog društva i lokalnog ombudsmana, te stručnjaci.

Učesnici okruglog stola raspravljaće o tome da li je sadašnje detaljno uređivanje pitanja manjinske politike u Ustavu Srbije u skladu sa modernom ustavnošću i pravnom prirodom ustava, o tome da li je potrebno da se u ustavnu upravnu praksu Srbije uvede kategorija ustavnog ili okvirnog zakona kojim bi se uredila materija sloboda i prava nacionalnih manjina, institucionalnog okvira i procedure njihove zaštite kao i institucija manjinske samouprave, posebno nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

Raspravljaće se i o tome koje su osnovne nepreciznosti u tekstu postojećeg ustava i kako ih ukloniti, naročito kad je reč o posebnim merama, slobodi izražavanja nacionalne pripadnosti, ravnopravnosti u vođenju javnih poslova, te prava na očuvanje posebnosti i slično.

Uvodničar na ovom skupu su dr Dušan Janjić, predsednik upravnog odbora Foruma za etničke odnose, dr Duško Radosavljević, Fakultet za Pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu i dr Stevan Lilić, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.