Okrugli sto – Upravljanje migracijama

2018-10-02T12:57:24+00:00 11. 09. 2018.|Vesti|

U Beogradu, 10.09.2018. godine, Forum za etničke odnose, u okviru projekta “Akademija interetničkog, interkulturalnog i interkonfesionalnog dijaloga“ koji je podržala Ambasade Republike Bugarske u Beogradu i u saradnji sa Institutom ekonomskih nauka, organizovao je Okrugli sto pod nazivom “Upravljanje migracijama” .

Uvodničari okruglog stola bili su gosti iz Švedske, profesori Alexandra Alund i Carl-Urlik Schierup sa Instituta za istraživanje migracija, etničke pripadnosti i društva (Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society – REMESO).

Aleksandra Alund je svoje akademsko obrazovanje stekla na Univerzitetu u Beogradu, na Umea Univerzitetu i Uppsala Univerzitetu u Švedskoj. Doktorirala je sociologiju na Umea Univerzitetu.

Carl-Ulrik Schierup doktorirao je na studijama socjalne antropologije i sociologije. Njegovi raniji radovi uključuju studije o migracijama i socijalizmu kao i etnonacionalnim sukobima, ratu i socijalnoj rekonstrukciji u postkomunističkom periodu, sa posebnim osvrtom na Jugoslaviju i njene države naslednice.

U fokusu njihovog predavanja bili su su pokreti civilnog društva u nastajanju koji se bave pravima migranata, kao i politička ekonomija neoliberalne globalizacije. Takođe, smatraju da se Globalna akcija naroda nalazi na prekretnici da postane globalni aktivistički antihegemonistički pokret protiv dominantne neoliberalne migracione politike.

Učesnici okruglog stola bili su članovi tima Vlade Srbije za izradu strategije upravljanja migracijama, stručnjaci , aktivisti civilnog društva i predstavnici insitucija koji se bave migracijama kao i polazinci Akademije interetničkog,  interkulturalnog i interkonfesionalnog dijaloga Foruma za etničke odnose.