Okrugli sto na temu bilateralni odnosi Srbije i Rumunije: Manjinska politika i integracije

2018-03-31T22:18:46+00:00 15. 06. 2016.|Etničke manjine, Vesti|

Forum za etničke odnose organizovao je u Hotelu Moskva u Beogradu okrugli sto na temu „Bilateralni odnosi Srbije i Rumunije: manjinska politika i evropske integracije.“ Na dnevnom redu bila su važna pitanjima za srpsko-rumunske odnose u koja pre svega spadaju položaj rumunske nacionalne manjine u Srbiji, srpske nacionane manjine u Rumuniji, prekogranična saradnja dve zemlje, kao i perspektiva evropskih integracija Srbije.
Učesnici okruglog stola, među kojima su bili predstavnici rumunkse nacionalne manjine u Srbiji, vla[ke nacionalne manjine u Srbiji, srpske nacionalne manjine u Rumuniji, predstavnici Ambasade Republike Rumunije u Beogradu, kao i predstavnici Ministarstva spoljnih poslova i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije, konstatovali su da Srbija i Rumunija trebaju da nastave da razvijaju i jačaju svoje odnose u oblastima u kojima imaju zajednički interes. Navedeno je da projekti regionalne i granične saradnje imaju veliki značaj jer mogu doprineti novim investicijama obema zemljama. U tom pogledu naročito je značajna Evropska strategija za Dunavsku regiju.
Učesnici okruglog stola imali su priliku i da čuju više načina na koji predstavnici rumunske nacionalne manjine u Srbiji sagledavaju veličinu i važnost različitih problema. Dok su jedni naglasak stavili na nedefinisan odnos države Srbije prema pitanju identiteta rumunske i vlaške zajednice u Srbiji, drugi su naveli konkretne probleme sa kojima se suočavaju prilikom pokušaja ostvarivanja svojih prava u saradnji sa lokalnim samoupravama. Rečeneo je da određene lokalne samouprave u kojima žive rumunska i vlaška nacionalna manjina nisu spremne na saradnju i da neretko svojim postupanjem direktno rade protiv interesa nacionalnih manjina. Istovremeno je pohvaljen način na koji se republička vlast odnosi prema nacionalnim manjinama, pre svega zbog sveobuhvatnog zakonskog i ustavnog okvira koji rumunskoj i vlaškoj nacionalnoj manjini garantuje kolektivna prava, ali je napomenuto da se u pogledu implementiranja pomenutih zakonskih okvira mora uložiti više napora.
Predstavnici srpske nacionalne manjine u Rumuniji podelili su sa prisutnima svoje viđenje njihovog položaja u Rumuniji. Izneli su da su zadovoljni saradnjom i međusobnim razumevanjem koje su ostvarili sa vlastima u Rumuniji, da su zadovoljni načinom na koji su organizovani i činjenicom da imaju zagarantovano predstavničko mesto u Skupštini Republike Rumunije. Prisutni su se složili da bi takav vid predstavljanja nacionalnih manjina trebalo preslikati i u Srbiji, jer manje brojne i slabije organizovane nacionalne manjine poput rumunske i vlaške imaju poteškoća da dođu do poslaničkih mesta u okviru sadašnjeg izbornog sistema.
Ovo je drugi od četiri okrugla stola koje Forum za etničke odnose organizuje uz podršku Ambasade Ujedinjenog kraljevstva u Beogradu i Fondacije za otvoreno društvo a u okviru projekta “Manjinska politika i evropske integracije – uloga bilateralnih odnosa”. Na skupu u Nišu 30. maja razgovarano je o bilateralnim odnosima sa Bugarskom, 18. juna će odnosi sa Hrvatskom biti na dnevnom redu, a nedelju dana kasnije odnosi Srbije i Mađarske biće glavna tema. Ideja je da se ovakvim skupovima utvrdi stepen bilateralnih odnosa između Srbije i pomenutih zemalja, kao i da se sagledaju potencijali prekogranične saradnje i razvoja ekonomskih odnosa, a da se pritom naglasak stavi na važnost nacionalnih manjina kao ključnih karika za unapređivanje međudržavnih odnosa.