Održan okrugli sto na temu „Stanje i perspektive integrativne manjinske politike“

2019-05-21T10:19:36+00:00 28. 03. 2019.|Okrugli stolovi, Vesti|

Forum za etničke odnose, u okviru projekta “Zagovaranje izgradnje zakonodavnog okvira integrativne politike“, koji podržava Fondacija za otvoreno društvo, Srbija, organizovao je okrugli sto povodom završetka projektnih aktivnosti, na temu “Stanje i perspektive integrativne manjinske politike”.

Okrugli sto bio je posvećen predstavljanju dokumenta “Stavovi Foruma za etničke odnose o izgradnji integrativne manjinske politike“. U ovom dokumentu se ukazuje da, u Srbiji, u poslednjih nekoliko godina jača sužavanje kolektivnih prava i praksi zaštite prava pripadnika nacionalnih manjina, po principu “reciprociteta”. Položaj pripadnika nacionalnih manjina, vezuje se za kvalitet odnosa vlasti Srbije i vlasti drugih država (“matičnih država”). Političke vođe većine i pojedinih manjina od 2017. godine oživljavaju etnonacionalističku politiku “razgraničenja po etničkim linijima”, što uključuje i promenu sadašnjeg teritorijalnog okvira. To se ne odnosi samo na Srbe i Albance na Kosovu, već se pojavljuje i kao politički zahtev političkih vođa unutar centralne Srbije, a i regiona (Bosna i Hercgovina). Otuda raste rizik od međuetničkih tenzija i sukoba, a dovodi se u pitanje i održavanje sadašnjeg teritorijalnog okvira Srbije.

Alternativa ovakvom stanju jeste promovisanje vrednosti različitosti, uz uključivanje u društvo. S toga, Forum preporučuje da se u zaustavljanje daljeg destabilizovanja društva i ugrožavanja demokratskih vrednosti i institucija uđe sa razrađenom Strategijom integracije nacionalnih manjina u Republici Srbiji.  Takođe, da se, na osnovu ove strategije unapredi normativni (ustavni i zakonodavni) okvira manjinske politike.

Predstavljeno je i “Saopštenje o praksi pasivizacija prebivališta” u kome se posebno ukazuje na potrebu:

– preispitivanja postojećeg zakonodavstva kojim se reguliše pitanje boravka domaćih državljana, ali i stranih državljana. Pri tome bi trebalo imati u vidu i evropske pravne vrednosti;

– u pripremama i sprovođenju predstojećeg “probnog popisa stanovništva” koji će se obaviti u aprilu 2019. godine, imati u vidu i ovo pitanje i učiniti sve što je potrebno da se dođe do tačnih podataka;

– pozivamo Vladu Srbije, da preko nadležnih ministarstava, preduzme sve mere, da se perispitaju do sada obavljene pasivizacije adresa i da se u razumnom roku odgovori na prigovore građana po pitanjima pasivizovanih adresa, i

– posebnim inspekcijskim i kriminalističkim merama, trebalo bi proveriti postojanje organizovanog kriminalnog delovanja u postupku izdavanja potvrda o državljanstvu, boravku, kao i prilikom izdavanja ličnih i putnih isprava.