Pozdravna reč 2019-01-24T17:30:22+00:00

Poštovani posetioci,

 

Pred Vama je novo staro izdanje sajta Foruma za etničke odnose.

Potrudili smo se da budemo lako dostupni, da vas na najbolji i najbrži način izveštavamo o tome šta su naše aktivnosti, dostignuća, predlozi.

Ključna novina je kredibilna i jedinstvena baza podataka. Potrudili smo se da ta baza bude mesto gde dolazite kada želite da saznate sve što je važno, a tiče se položaja nacionalnih manjina. Baza je jedinstvena, jer u Srbiji ne postoji nijedan web-portal specijalizovan za pitanja etniciteta, etničkih odnosa uključujući i odnose  većine i etničke manjine odnosno položaja nacionalnih manjina, te  i manjinske politike. Tu je i baza podataka o Kosovu, odnosima Srbije i Kosova, počevši od unutrašnjeg dijaloga o Kosovu do svih relevantnih međunarodnih i domaćih akata koji regulišu ove odnose. Iako smo na samom početku unošenja podataka, ova baza podataka sadrži sva relevantna dokumenta, podatke, kao i relevantna dokumenta vladinih i nezavisnih tela i institucija, nevladinih organizacija, stručnu literaturu i istraživanja, pres kliping, i slično.

Cilj veb-portala i baze podataka jeste da se olakšaju istraživanja, da se zainteresovani bolje informišu i da se podstaknu stručne debate i javni dijalog .

Na našem sajtu naći ćete mnoge publikacije, informacije i rezultate mnogih projekata koje je Forum za etničke odnose relizovao u toku svojih trideset godina rada.

Želja nam je da vam pomognemo da se podsetite prošlosti, da razumete sadašnjost, ali i da sami odlučujete o onome što je sada najvažnije i predstavlja osnov za budućnost.

 

Dobrodošli