New Deal Srbija

2020-12-24T21:38:15+00:00 24. 12. 2020.|multimedija|

Ova studija je pokušaj da se uoče, opišu i obrazlože osnovne odrednice stanja savremenog srpskog društva i savremene srpske države kao i osnovni trendovi razvoja Srbije, da se, ukaže na potrebu da se javnost, struka i političko vođstvo Srbije angažuju ka strateškom planiranju održivog razvoja Srbija. S toga ova studija ne nudi zatvorene
odgovore niti nameće stavove koje obrazlože i argumentuje.
Studija je rezultat rada na projektu „Vizija Srbije u 21 veku”, koji su realizovali Forum za etničke odnose i Klub 21 (u periodu od 2008. do 2010. godine), kao i stručnih rasprava (u periodu od 2010. do 2019. godine) u kojima je angažovano oko sto domaćih i stranih stručnjaka iz oblasti ekonomije, energetike, poljoprivrede i zadrugarstva, migracija i demografije, javnih politika, političkih nauka, ustavnog i pravnog sistema, institucionalnog razvoja, bezbednosti i odbrane, ljudskih prava, među etničkih odnosa, kulture, nauke i obrazovanja.
U okviru ovih aktivnosti nastala su i dva kolektivna priloga (o ekonomiji i državi) koji su, uz podatke o autorima tog priloga, uvršćeni u ovu studiju.