Multimedija 2018-03-16T10:58:20+00:00

New Deal Srbija

24. 12. 2020.|Categories: multimedija|

Ova studija je pokušaj da se uoče, opišu i obrazlože osnovne odrednice stanja savremenog srpskog društva i savremene srpske države kao i osnovni trendovi razvoja Srbije, da se, ukaže na potrebu da se javnost, struka i političko vođstvo Srbije angažuju ka strateškom [...]