“MI I DRUGI” – Poziv za mlade lidere u Nišu

2018-03-31T22:15:27+00:00 09. 02. 2018.|Vesti|

“MI I DRUGI”

Poziv za mlade lidere

Poziv možete preuzeti klikom na link:

MI I DRUGI_Poziv za prijavljivanje_pdf

 

Priključite se obrazovanju i obuci za život i saradnju sa drugima, drugačijim od vas, po etničkoj, verskoj, kulturnoj pripadnosti, a istim kao vi, po mladosti, aktivnosti i spremnosti da preuzmu svoju sudbinu u svoje ruke.

Trening “Mi i drugi” obuhvata 16 (šesnaest) predavanja i debata organizovanih u 4 (četiri) klastera, jednu (1) radionicu i tri (3) javne deabate, izradu i odbranu eseja.

Trening organizuje Forum za etničke odnose (Forum), u saradnji sa Odborom za ljudska prava Niš, i Visokom školom za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo (PEP), uz podršku Ambasade Velike Britanije u Beogradu i Misije OEBS u Srbiji u okviru projekta: “Niš: Trening mladih lidera za interkulturalni i interkonfesionalni dijalog”.

U trening će biti uključeno 20 (dvadeset) do 25 (dvadeset pet) mladih lidera iz civilnog društva, političkih organizacija, stručnih i kulturno-umetničkih institucija.

Osnovne teme treninga su: nacija – država i globalizacija; nacionalni, verski i kulturni identitet; stereotipi i saradnja; interkulturalizam i kulturne politike; religije, nacionalizam i ekstremizam; ekumenizam i međuverska saradnja; i manjine; obrazovanje i društveno uključivanje; ljudska bezbednost, studije slučajeva etničkih i verskih sukoba (Bliski istok i Centralna Azija, Kipar, Srbija i Kosovo).

Trening aktivnosti će se odvijati u prostorijama PEP-a (tržni centar “Kalča”) i Medija centru, Niš.

Uslovi koje treba da ispunjava mladi lider:

–       Starost od 18 do 20 godina,

–       Srednjoškolsko obrazovanje,

–       Angažovanost u ispunjavanju svojih školskih, radnih obaveza,

–       Učešće u radu kulturnih, sportskih i sličnih udruženja, organizacijama građanskog društva, političkih i drugih organizacija, i

–       Sposobnost timskog rada, komuniciranja i veština pisanja.

Nagrada

Eseji mladih lidera biće objavljeni u zborniku radova “Mi i drugi”. Mladi lideri će, po uspešno obavljenoj obuci, dobiti odgovarajuće potvrde (diplome).

 

Prijavljivanje

Kandidate bi trebalo da dostave:

–       Prijavu na poziv za angažovanje;

–       Biografiju, i

–       Preporuku fizičkog ili pravnog lica.

 

Dokumenta je potrebno dostaviti na jednu od sledećih (fizičkih ili email) adresa:

–       Odbor za ljudska prava, Niš, Obrenovićeva bb, TPC Kalča, II sprat, L-B-42, 18000, TC Kalča (office@chrin.org.rs), telefoni: 018 526 232 (Marija Demić) i 069 4466982 (Dragan Đorđević).

–       Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo (PEP), Niš, TC Kalča, II sprat, L-G-105 (pepfakultetnis@gmail.com) telefoni: 060 2022206 (Milica Živković)

–       Forum za etničke podnose: e-mail: forumbgd@gmail.com i/ili Kraljice Natalije 45/ VII, 11000 Beograd, telefon: 011 36 20 781 (Verka Jovanović).

 

Rok za prijavljivanje

Prijave za angažovanje i potrebna dokumenta mogu se dostavljati najkasnije do 15. februara 2018. godine.