Manjinska politika u srbiji – u korak sa integracijom

2018-01-25T11:35:51+00:00 14. 12. 2017.|Etničke manjine, Tekući Projekti|

Forum za etničke odnose u saradnji sa ambasadom Velike Britanije i ambasadom Holandije i uz podršku kancelarije Visokog komesara za nacionalne manjine OEBS-a, sproveo je projekat “Manjinske politike u Srbiji – unapređenje integracije” (Minority Policy in Serbia – Fostering Integration), u periodu od 1. avgusta 2013. do 31. marta 2014. godine.

Cilj projekta bio je analiza manjinske politike u Srbiji, sa namerom da se utvrdi u kojoj meri je postojeći pristup doprineo stvaranju integrativnog društva. Projektom je predviđeno da se u pripremnom periodu posete institucije koje su od značaja za kreiranje i sprovođenje manjinske politike na lokalnom i nacionalnom nivou.

Koordinator Foruma za etničke odnose Nenad Đurđević  i stručni  saradnik Foruma  Dr Dušan Janjić posetili su  Novi Sad i Temerin 20. i 23. septembra tekuće godine, zatim Bor, Petrovac na Mlavi i Negotin 10. i 11. oktobra, nakon toga Novi Pazar 20. i 21. oktobra, sastanci u Subotici i Bačkoj Topoli održani su 18. Novembra, dok su se u Bujanovcu održali 19. decembra.

Posle priprema organizovane su konsultacije u vidu okruglih stolova u pet opština u kojima su prisutne manjinske nacionalne zajednice. Rad tokom trajanja konsultacija organizovan je na sledeći način. Prvo, promovisane su smernice Viskog komesara OEBS-a za nacionalne manjine, poznate kao Ljubljanske smernice. Drugi panel bio je posvećen razmeni iskustava u sprovođenju zakonodavnog okvira  zaštite nacionalnih manjina, odnosno manjinske politike u Srbiji i doprinosu manjinskih politika stvaranju integrativnog društva. Svoja iskustva izneli su predstavnici  nezavisnih tela, predstavnici saveta nacionalnih manjina, predstavnici civilnog društva i stručnjaci iz ove oblasti. Na kraju, diskutovalo se o predlozima za  unapređenje pravnog i institucionalnog okvira prava i zaštite nacionalnih manjina, i predložene su mere koje doprinose stvaranju integrativnog društva, sa posebnim osvrtom na ulogu saveta nacionalnih manjina, saveta za međunacionalne odnose i lokalnih i nacionalnih institucija i tela.

Nakon konsultacija u okviru pripremnih projektnih aktivnosti, održano je pet okruglih stolova u pet opština u kojima pripadnici nacionalnih manjina čine veći udeo u ukupnom broju stanovništva: okrugli sto posvećen položaju i statusu bošnjačke nacionalne manjine održan je 17. decembra 2013. u Novom Pazaru, okrugli sto posvećen položaju i statusu vlaške i bugarske nacionalne manjine održan je 16. januara 2014. godine u Zaječaru, zatim okrugli sto posvećen položaju i statusu albanske nacionalne manjine 18. februara u Preševu, dok su u Kovačici i Temerinu održavni okrugli stolovi 12. i 13. marta 2014. godine, posvećeni mađarskoj i ostalim nacionalnim manjinama na teritoriji Vojvodine.

Jedna od poslednjih projektnih aktivnosti bila je finalna konferencije u Beogradu, održana 28. marta 2014. godine, na kojoj je predstavljena Analiza i preporuke za unapređenje manjinske politike i procesa integracije u Republici Srbiji, dokument nastao na osnovu konsultacija i zaključaka pomenutih okruglih stolova. U pomenutom dokumentu su dati konkretni predlozi i preporuke kako da se unapredi položaj i status nacionalnih manjina u Srbiji i kako da se u procesu kreiranja manjinske politike napravi veći korak ka integraciji.