Istraživanje Foruma za etničke odnose na Kosovu

2018-02-23T11:22:05+00:00 02. 04. 2015.|Vesti|

Forum za etničke odnose tokom marta meseca, u saradnji sa Centrom za razvoj zajednica iz Kosovske Mitrovice, a uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju (BTD) sprovodi istraživanje „Uticaj Briselskog procesa na političke prilike i međuetničke odnose na Kosovu“. U okviru istraživanja urađeni su intervjui sa predstavnicima albanskih i srpskih političkih partija, pregovaračkog tima iz Prištine, opština, civilnog društva i medija iz severne i južne Mitrovice i iz Prištine. Rezultati intervjua ukazuju na to da će se pregovori u Briselu nastaviti i da su obe strane u načelu posvećene nastavku dijaloga. Prema tvrdnjama ispitanika, najveći napredak ostvaren je u implementaciji sporazuma koji se odnosi na slobodu kretanja i slobodu trgovine. Međutim, najveći izazov u nastavku dijaloga biće definisanje statusa Zajednice srpskih optšina (ZSO). Da bi se konstituisala ZSO, potrebno je ispuniti sledeće uslove: implementacija sporazuma o pravosuđu i implementacija sporazuma o civilnoj zaštiti i mora se predstaviti Statut ZSO koji će biti prihvatljivi i za kosovsku i srpsku stranu.  Tokom pregovara će morati da se reši dilema da li će ZSO imati izvršna ovlašćenja ili ne, odnosno da li će ZSO biti konstituisana po trenutnim kosovskim zakonima ili će morati da se promeni postojeći ustavni i zakonski okvir.