Istorijat 2017-12-14T20:11:45+00:00

Istorijat

Forum za etničke odnose (FER) nastaje 1989. godine kao mreža od preko sto akademika i eksperata iz oblasti nacionalnih pitanja, etničkih odnosa i zaštite nacionalnih manjina. FER je jedna od najrelevantnijih nevladinih organizacija čiji su članovi istaknuti naučnici i stručnjaci iz regiona, Evrope i Sjedinjenih Američkih Država. Sveobuhvatni cilj FER-a jeste unapređenje etničkih odnosa, sprečavanje etničkih sukoba, izgradnja poverenja, ublažavanje i rešavanje konflikata. Fokus FER-ovih aktivnosti predstavljaju pitanja koja su povezana sa izgradnjom nacionalnih država (etno-nacionalizam, nacionalna, etnička, verska i kulturne manjine i zaštita manjina). Godine 1991. se zvanično registruje kao organizacija civilnog društva sa sedištem u Beogradu. FER je do sada imao važnu ulogu u izgradnji poverenja, rešavanju konflikata i pomirenju etničkih, verskih i kulturnih grupa. Danas FER predstavlja jednu od referentnih organizacija iz oblasti ljudskih prava, etničkih odnosa, zaštite manjinskih prava, jačanju demokratije i institucija države.