Galerija 2019-10-22T11:05:41+00:00

Diplomatski dijalog „Evropska unija, Zapadni Balkan i regionalna saradnja“, 7.  oktobar 2019. godine

 

Diplomatski dijalog „Nova paradigma za Albaniju“, 10.  jun 2019. godine

 

Diplomatski dijalog „Nova paradigma za Kosovo i Srbiju“, 14. mart 2019. godine

 

Razgovor o Preglednom izveštaju o monitoringu unutrašnjeg dijaloga o Kosovu (za period 24. jul 2017. -17. januar 2019. godine)

 

Promocija knjige Daniel Serwer „Od rata do mira na Balkanu, Srednjem istoku i u Ukrajini“, 18. decembar 2019. godine

 

Okrugli sto „Srbija i Kosovo između prošlosti i budućnosti“ – 18. decembar 2018. godine

 

Projekat „Zagovaranje izgradnje zakonodovanog okvira integrativne politike“

 

Okrugli sto „Upravljanje migracijama“

 

Akademija interetničkog, interkulturalnog i interkonfesionalnog dijaloga – 2018. godina

 

Stavovi Foruma za etničke odnose: Normalizacija – put ka rešenju

 

Debata: „Stanje i perspektiva Briselskog dijaloga“. 

 

Predstavljanje izveštaja „Monitoring i izveštavanje o unutrašnjem dijalogu o Kosovu“

Predstavljeni projekti koje podržava Bugarska u procesu priključenja EU; Forum osniva akademiju za mlade lidere 26. 01. 2018.

Obeležavanje tri decenije Foruma za etničke odnose , 13. januara 2017.godine. Foto izložba „Ljudi i gradovi“

Poseta Nišu u okviru projekta „Trening mladih lidera za interkulturalni i interkonfesionalni dijalog“-12. 01. 2018.

Srbija na putu kroz 21 vek: VIZIJA ILI STRATEGIJA – 17. 11. 2017.

Ekspertsko strateški okrugli sto Rusija, Srbija i Zapadni Balkan

Okrugli sto povodom objavljivanja publikacije “Manjinska politika – Podsticanje integracije u Srbiju“

(Analiza dometa i prepreka u ostvarivanju Akcionog plana Vlade Republike Srbije o ostvarivanju prava nacionalnih manjina)”. Održan 25.jula 2017. u Aero klubu

Obeležena treća decenija postojanja Foruma

13.01.2017 U Beogradu, u svečanoj Sali restorana Sir Gilles organizovano je obeležavanje treće decenije od osnivanja i delovanja Foruma za etničke odnose.

Regionalna konferencija o bilateralnim odnosima i položaju nacionalnih manjina – 13.01.2017

OKRUGLI STO NA TEMU BILATERALNI ODNOSI SRBIJE I HRVATSKE: MANJINSKA POLITIKA I EVROPSKE INTEGRACIJE (14.07.2016.)

OKRUGLI STO NA TEMU BILATERALNI ODNOSI SRBIJE I MAĐARSKE: MANJINSKA POLITIKA I EVROPSKE INTEGRACIJE (25.06.2016.)

OKRUGLI STO NA TEMU BILATERALNI ODNOSI SRBIJE I RUMUNIJE: MANJINSKA POLITIKA I EVROPSKE INTEGRACIJE – 15.06.2016

Forum za etničke i Savez udruženja Crnogoraca Srbije organizovali su predstavljanje knjige: „Crnogorska nacija“ prof. dr Dušana Ičevića 23.05.2016.

Okrugli sto na temu Bilateralni odnosi Srbije i Bugarske: manjinska politika i evropske integracije – 01.06.2016

PREDSTAVLJANJE PLATFORME ZA STRATEGIJU INTEGRACIJE NACIONALNIH MANJINA U REPUBLICI SRBIJI- 04.05.2016.

Predstavljanje teza i predloga aktivnosti za izradu Strategije srpske zajednice na Kosovu u praćenju briselskog procesa – 13.05.2015

Stavovi Foruma za etničke odnose: Normalizacija – put ka rešenju

 

Stavovi Foruma za etničke odnose: Normalizacija – put ka rešenju

 

Debata: „Stanje i perspektiva Briselskog dijaloga“. 

 

Predstavljanje izveštaja „Monitoring i izveštavanje o unutrašnjem dijalogu o Kosovu“

Predstavljeni projekti koje podržava Bugarska u procesu priključenja EU; Forum osniva akademiju za mlade lidere 26. 01. 2018.

Obeležavanje tri decenije Foruma za etničke odnose , 13. januara 2017.godine. Foto izložba „Ljudi i gradovi“

Poseta Nišu u okviru projekta „Trening mladih lidera za interkulturalni i interkonfesionalni dijalog“-12. 01. 2018.

Srbija na putu kroz 21 vek: VIZIJA ILI STRATEGIJA – 17. 11. 2017.

Ekspertsko strateški okrugli sto Rusija, Srbija i Zapadni Balkan

Okrugli sto povodom objavljivanja publikacije “Manjinska politika – Podsticanje integracije u Srbiju“

(Analiza dometa i prepreka u ostvarivanju Akcionog plana Vlade Republike Srbije o ostvarivanju prava nacionalnih manjina)”. Održan 25.jula 2017. u Aero klubu

Obeležena treća decenija postojanja Foruma

13.01.2017 U Beogradu, u svečanoj Sali restorana Sir Gilles organizovano je obeležavanje treće decenije od osnivanja i delovanja Foruma za etničke odnose.

Regionalna konferencija o bilateralnim odnosima i položaju nacionalnih manjina – 13.01.2017

OKRUGLI STO NA TEMU BILATERALNI ODNOSI SRBIJE I HRVATSKE: MANJINSKA POLITIKA I EVROPSKE INTEGRACIJE (14.07.2016.)

OKRUGLI STO NA TEMU BILATERALNI ODNOSI SRBIJE I MAĐARSKE: MANJINSKA POLITIKA I EVROPSKE INTEGRACIJE (25.06.2016.)

OKRUGLI STO NA TEMU BILATERALNI ODNOSI SRBIJE I RUMUNIJE: MANJINSKA POLITIKA I EVROPSKE INTEGRACIJE – 15.06.2016

Forum za etničke i Savez udruženja Crnogoraca Srbije organizovali su predstavljanje knjige: „Crnogorska nacija“ prof. dr Dušana Ičevića 23.05.2016.

Okrugli sto na temu Bilateralni odnosi Srbije i Bugarske: manjinska politika i evropske integracije – 01.06.2016

PREDSTAVLJANJE PLATFORME ZA STRATEGIJU INTEGRACIJE NACIONALNIH MANJINA U REPUBLICI SRBIJI- 04.05.2016.

Predstavljanje teza i predloga aktivnosti za izradu Strategije srpske zajednice na Kosovu u praćenju briselskog procesa – 13.05.2015