Forum za etničke odnose će najaviti okrugle stolove o bilateralnoj saradnji Srbije i suseda: Bugarske, Rumunije, Mađarske i Hrvatske

2018-03-31T22:19:31+00:00 26. 05. 2016.|Okrugli stolovi, Vesti|

u petak, 27. maja 2016. u 14.30 sati, u Press centru UNS-a, u Knez Mihajlovoj 6/III, Beograd

Forum za etničke odnose organizuje četiri okrugla stola na temu bilateralnih odnosa Srbije i matičnih država manjina iz susedstva:

30. maja 2016. – okrugli sto na temu bilateralnih odnosa Srbije i Bugarske
11. juna 2016. – okrugli sto na temu bilateralnih odnosa Srbije i Rumunije
14. juna 2016. – okrugli sto na temu bilateralnih odnosa Srbije i Mađarske
18. juna 2016. – okrugli sto na temu bilateralnih odnosa Srbije i Hrvatske,

Okrugli stolovi su prilika da se otvori dijalog, kao i da se neformalno razgovara o svim otvorenim pitanjima kako bi se odblokirao proces evropskih integracija i unapredili regionalni odnosi i saradnja. U radu okruglih stolova učestvuju predstavnici vlade Srbije i matičnih zemalja, političari, predstavnici privrednih asocijacija, manjina, nacionalnih saveta, civilnog društva i stručnjaci iz ove oblasti.

Ovi okrugli stolovi se organizuju u okviru projekta Manjinska politika i evropske integracije – uloga bilateralnih odnosa, koji se sprovodi uz podršku Ambasade Ujedinjenog kraljevstva u Beogradu, i deo su jedne šire inicijative, koja zagovara sistemski pristup rešavanju manjinskih pitanja.

Stabilni manjinsko-većinski odnosi, koji su značajni za društvenu koheziju, imaju veliki uticaj i na pregovore o pristupanju Srbije EU, kao i na odnose sa susednim državama. Iako ne postoji jedinstven pristup Evropske unije prema nacionalnim manjinama, ova oblast se tretira i ističe kao veoma značajna u procesu pregovora sa EU, u okviru poglavlja 23 pregovaračkog okvira za Srbiju.